A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Порядок визначення центру спеціального навчання водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, та уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів автомобільними дорогами


1. Погодження програм та планів спеціального навчання

Для погодження програм і планів спеціального навчання за курсами підготовки/перепідготовки водіїв та/або підготовки уповноважених керівник центру спеціального навчання подає до ГСЦ МВС заяву, форму якої наведено в додатку 2 до Вимог до центрів спеціального навчання водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, та уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів автомобільними дорогами, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21 липня 2022 року № 449 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань організації спеціального навчання працівників дорожнього перевезення небезпечних вантажів», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2022 року за № 949/38285 (далі – Вимоги), до якої додаються програми та плани спеціального навчання, розроблені на основі Типової програми та плану.

Програма та план спеціального навчання повинні містити:

1) оформлену в довільній формі пояснювальну записку, у якій визначаються загальна характеристика навчального процесу, мета, завдання, методи, загальна тривалість спеціального навчання;

2) план занять з розподілом навчального часу за відповідними курсами та темами (теоретичні, практичні заняття);

3) зміст програми, що розкриває суть кожної теми відповідних курсів спеціального навчання, та її тривалість;

4) перелік нормативно-правових актів, у тому числі міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також навчальних матеріалів з питань дорожнього перевезення небезпечних вантажів, за якими здійснюється спеціальне навчання.

Протягом десяти робочих днів з дня надходження до ГСЦ МВС заяви та документів, що додаються до неї, уповноважений працівник ГСЦ МВС розглядає подані на погодження програми та плани спеціального навчання. У разі відповідності їх вимогам пункту 2 цього розділу та Типовій програмі та плану уповноважений працівник ГСЦ МВС надсилає керівнику центру спеціального навчання погоджені ГСЦ МВС програми та плани спеціального навчання.

У разі, якщо подані програми та плани спеціального навчання не відповідають вимогам пункту 2 цього розділу та/або Типовій програмі та плану, уповноважений працівник ГСЦ МВС супровідним листом надсилає їх керівнику центру спеціального навчання із обґрунтуванням підстав повернення.

Після усунення недоліків, що стали підставою повернення програм та планів спеціального навчання, зазначених у листі ГСЦ МВС, керівник центру спеціального навчання може повторно звернутися до ГСЦ МВС для погодження програм та планів спеціального навчання в порядку, визначеному пунктами 1-2 цього розділу.

Інформуємо, що Міністерством внутрішніх справ України затверджено наказ від 26 грудня 2022 року № 849 «Про внесення змін до Типових навчально-тематичних планів та програм курсів спеціального навчання водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, та уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів автомобільними дорогами», з яким можна ознайомитися на сайті МВС.

2. Визначення центру спеціального навчання

Для визначення центру спеціального навчання керівник центру спеціального навчання подає до ГСЦ МВС заяву про намір проведення спеціального навчання, форму якої наведено в додатку 3 до цих Вимог, до якої додаються такі матеріали:

1) копії документів, що підтверджують працевлаштування викладачів в центрі спеціального навчання, а також копії документів, що підтверджують їх володіння знаннями законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів або діючий сертифікат про проведення спеціальної підготовки та підвищення кваліфікації викладачів центрів спеціального навчання, виданий ГСЦ МВС (за наявності);

2) інформація про навчальні приміщення, в яких проводяться спеціальне навчання (фотографії розміром 13 × 18 см або відповідні фото файли на електронному носії, а саме загальний вигляд навчальних приміщень, робочі місця з установленим обладнанням та навчальними матеріалами);

3) документи, що підтверджують право власності або користування навчальними приміщеннями, де проводитиметься спеціальне навчання;

4) програми та плани спеціального навчання, погоджені ГСЦ МВС;

5) конспекти лекцій із спеціального навчання за курсами підготовки/перепідготовки водіїв та/або спеціального навчання за курсом підготовки уповноважених, розроблені та розкриті відповідно до погоджених програм та планів спеціального навчання.

3. Порядок забезпечення центрів спеціального навчання доступом до інформаційних ресурсів ЄДР МВС

Право доступу до інформаційних ресурсів ЄДР МВС надається за умов забезпечення захисту інформації, згідно з вимогами законодавства, у тому числі у сфері технічного захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.

Відповідальність за виконання вимог щодо технічного захисту інформації при користуванні інформаційними ресурсами ЄДР МВС несуть усі центри спеціального навчання, що здійснюють підготовку, перепідготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, та уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів автомобільними дорогами.

Порядок доступу для зовнішніх користувачів інформаційних ресурсів ЄДР МВС здійснюється відповідно до «Технічного завдання на організаційно-технічне рішення для комплексної системи захисту інформації типового робочого місця зовнішнього користувача Національної автоматизованої  інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України», погодженого Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Звертаємо увагу, що відповідно до технічного завдання (п. 4.3.4) для генерації особистих та відкритих ключів для електронного цифрового підпису користувачі  НАІС у якості апаратно-програмного засобу КЗІ мають використовувати електронні ключі «Кристал-1» або «Алмаз», що мають чинний, позитивний експертний висновок Адміністрації Держспецзв’язку України у сфері КЗІ.

Перелік акредитованих центрів сертифікації ключів, технологічно сумісних із засобами криптографічного захисту інформації  ЄДР МВС.

Захист інформації, яка передається відкритими каналами зв’язку між серверною частиною ЄДР МВС та робочими місцями користувачів здійснюється з використанням засобів криптографічного захисту інформації, які мають чинний позитивний експертний висновок Адміністрації Держспецзв’язку у сфері КЗІ.

Для отримання доступу до інформаційних ресурсів ЄДР МВС зовнішнім клієнтам необхідно:

  1. Виконати вимоги Технічного завдання на організаційно-технічне рішення для комплексної системи захисту інформації типового робочого місця користувача Національної автоматизованої інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України.
  2. Отримати згенерований особистий ключ та сформовані сертифікати відкритих ключів у одному з акредитованих центрів сертифікації ключів. Записати його на електронний ключ доступу «Кристал-1» або «Алмаз» враховуючи  п. 4 «Настанови оператора щодо особливостей роботи у НАІС МВС України».
  3. Встановити на робочому місці web-браузер Mozilla Firefox та відключити оновлення цього web-браузера.
  4. Встановити інтерпретатор Java версії 8.77, відключити його оновлення та за необхідності налаштувати його відповідно до п. 3 «Настанови оператора щодо особливостей роботи у НАІС МВС України».
  5. Встановити останню версію клієнта захисту з’єднань «ІІТ Захист з’єднань-2», а також записати на робочий комп’ютер до каталогу С:\My Certificates and CRLs 13 шлюзові сертифікати.(шлюзовий сертифікат 1та шлюзовий сертифікат 2).
  6. Забезпечити налаштування програмних додатків згідно з «Настановою оператора щодо особливостей роботи у НАІС МВС України».
  7. Про виконання вищевказаних вимог по захисту інформації повідомити Головний сервісний центр МВС листом для доступу (дозволу) на передачу інформації до ІТС ЄДР МВС суб’єктами господарювання.
  8. Отримати логін та пароль доступу до ІТС ЄДР МВС у відокремленому підрозділі Головного сервісного центру МВС за місцезнаходженням користувача.

Невиконання зовнішнім користувачем інформаційних ресурсів ЄДР МВС вимог щодо захисту інформації є підставою для відмови йому в доступі до ІТС ЄДР МВС.

Налаштування ІІТ Клієнт захисту (параметри захищеного з’єднання):

  • Адреса серверу: avsc.hsc.gov.ua ТСР-порт 80
  • Адреса шлюзу: avsc.hsc.gov.ua ТСР-порт 31286