Оформлення та видача погодження (висновку) на заміну номерного агрегату транспортного засобу, а також на переобладнання транспортного засобу без заміни номерних агрегатів


Місцезнаходження надання послуги:

вул. Лук`янівська, 62, м. Київ, 04071

Контакти:

(044) 374-10-75
Необхідні документи для отримання послуги:

  • письмова заява (отримується у ГСЦ МВС  про погодження переобладнання транспортного засобу, в якій зазначаються відомості про транспортний засіб, вид переобладнання, а також технічна та інша інформація, необхідна для проведення переобладнання, до якої додаються:
  • копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;
  • копія акта проведення огляду транспортного засобу працівниками сервісного центру МВС;
  • платіжні документи (квитанції) про сплату вартості за надання послуги.

Послідовність дій одержувача послуги:

суб`єкт звернення особисто або через уповноважену ним особу подає до суб`єкта надання адміністративної послуги повний пакет документів у паперовому вигляді, або надсилає поштою

Вартість послуги:

98 гривень

Додатково сплачується вартість бланкової продукції

Строк надання послуги:

не повинен перевищувати 10 робочих днів з дати з дати одержання заяви про видачу погодження (висновку).

Перелік підстав для відмови у наданні послуги:

  • невідповідність документів установленим вимогам (наприклад: неповний перелік, неправильне заповнення тощо);
  • наявність у поданих документах відомостей, що не відповідають дійсності;
  • невідповідність конструкції та технічного стану у разі переобладнання транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху, стандартам, правилам і нормам, які діють на території України;
  • відсутні платіжні документи (квитанції) про сплату вартості за надання послуги.

Технологічна картка адміністративної послуги

Інформаційна картка надання адміністративної послуги